Ongekend Bijzonder

Ongekend Bijzonder

Interview Ongekend Bijzonder

Wat is Ongekend Bijzonder?
Ongekend Bijzonder is een oral history project. In totaal 248 vluchtelingen, vooral mensen die de afgelopen veertig jaar hun land noodgedwongen moesten verlaten, doen aan het project mee. In diepgaande, gefilmde interviews, vertellen zij hun levensverhaal. De focus ligt op hoe zij in Nederland een nieuw leven hebben opgebouwd en op hun bijdrage aan de vier grote steden van ons land.

Bijzondere verhalen zijn het. Van mensen en een achtergrond die we –nog– nauwelijks kennen, vandaar ook de titel van het project. Niet vertelde verhalen zijn het, rond hele herkenbare thema’s zoals werk en familie. Verhalen die ontroeren, verbazen en inspireren en soms ook in verwarring brengen. Bekijk en beluister de verhalen vooral zelf. Ze bieden een bijzonder en interessante inkijk in het leven van een groep nieuwe Nederlanders. Nu tonen we korte fragmenten, later in 2016 kun je integrale interviews bekijken.

24 veldwerkers
Het project Ongekend Bijzonder is op 1 oktober 2013 gestart. Het eerste deel van het project duurde tot juli 2015. In die tijd zijn 24 tweetalige veldwerkers opgeleid die in de vier grote steden de individuele verhalen van vluchtelingen verzamelden en groepstrajecten per stad hebben opgezet. Samen met vluchtelingen gemeenschappen experimenteerden zij hoe je de verhalen door middel van film, muziek, theater of beeldende kunst aan een breder publiek kunt tonen.

Oral history toegankelijk
In het tweede deel van het project, dat loopt tot april 2017, werkt Ongekend Bijzonder samen met de archieven van de vier grote steden en met DANS, de database voor oral history in Nederland. In het voorjaar van 2016 is de overdracht aan de archieven van de eerste serie interviews. Daarmee worden de individuele verhalen als het ware formeel onderdeel van het culturele erfgoed van de stad.

Museale vernieuwing
Ongekend Bijzonder levert een bijdrage aan museale vernieuwing. Het project zoekt, in nauwe samenwerking met culturele instellingen, naar vernieuwende vormen om de verhalen en de geschiedenis van vluchtelingen onderdeel te laten zijn van collecties, tentoonstellingen en het museale beleid. Het project draagt er aan bij dat musea en vluchtelingen elkaar leren kennen, als makers en als publiek.

Ongekend Bijzonder Festival
Alles komt in 2016 bij elkaar tijdens het Ongekend Bijzonder Festival. Op basis van de verhalen en thema’s uit de interviews zijn 30 artistieke producties ontwikkeld. Samen met culturele partners in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam vindt tussen april en juni 2016 het Ongekend Bijzonder Festival plaats. Klik hier voor de agenda met alle producties.