Oral History

Eén van de hoofddoelstellingen van het oral history project Ongekend Bijzonder is het verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van verhalen van vluchtelingen. De 248 interviews vormen het basismateriaal van het project. Zij worden straks via de stedelijke archieven en DANS toegankelijk gemaakt.

Ongekend Bijzonder richt zich op de relatie tussen vluchtelingen, de stad en de erfgoedinstellingen (musea en archieven) van de stad. Het project draagt bij aan representatie van deze groep in het erfgoed van de vier grote steden. Het gaat om diverse gemeenschappen die zich al een aantal decennia in de stad bewegen, maar waarvan het erfgoed nauwelijks in de stadsarchieven of stadsmusea terug te vinden is. Hoe zijn zij ontvangen, hoe beleven zij de stad, hoe is hun identiteit gevormd in wisselwerking met die stad? De verhalen van vluchtelingen zijn onderdeel van de verhalen van de stad waar zij wonen. Met de methodiek van oral history kunnen niet vertelde verhalen worden achterhaald en leiden tot bronmateriaal dat bruikbaar is voor archieven en (toekomstige) onderzoekers.

Het bronmateriaal komt beschikbaar in de archieven van de vier steden en zal via het Data Archiving and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) toegankelijk gemaakt worden voor nader onderzoek. Daarnaast wordt het verzamelde materiaal (inhoud, beelden en thema’s) gebruikt voor het maken van tentoonstellingen en andere publiekspresentaties door mensen uit diverse vluchtelingengemeenschappen, in samenwerking met stadsmusea, archieven en kunstenaars.

Met deze opzet van het project beoogt Ongekend Bijzonder vluchtelingen- en andere stadsgemeenschappen te enthousiasmeren voor oral history als methode voor het vastleggen van het eigen erfgoed, bij te dragen aan herkenbaar erfgoed en duurzame relaties tussen erfgoedinstellingen en vluchtelingengemeenschappen te bewerkstelligen.