Projectteam

Projectteam

Ongekend Bijzonder is een project van Stichting BMP in Amsterdam. Het projectteam werkt vanuit Amsterdam samen met veldwerkers en coördinatoren in de vier grote steden.

Saskia Moerbeek

meer
Saskia Moerbeek is sinds 1989 verbonden aan de stichting BMP. Ze is project medewerker, projectleider en project ontwikkelaar van uiteenlopende projecten geweest. Sinds 2009 is ze directeur van de stichting. Saskia studeerde Culturele Antropologie met Noord Afrika en het Midden Oosten als specialisatie. Ze is zeer nauw betrokken bij zowel de planning, de uitvoering als de kwaliteitsborging van Ongekend Bijzonder.  Saskia stuurt op hoofdlijnen maar is tot in de haarvaten van ieder deelproject van Ongekend Bijzonder op de hoogte en weet als netwerker iedereen aan het project te verbinden.

Firoez Azarhoosh

meer
Firoez Azarhoosh is geboren in Teheran (1965) in een familie van onderwijzers. Op 19 jarige leeftijd is hij gevlucht naar Nederland. Door zijn studie Informatica, filmtheorie en management en zijn uitgebreide kennis van en ervaring met overheden en maatschappelijke instellingen heeft Firoez een eigen stijl ontwikkeld die als “out of de box” bekend staat.
Sedert oktober 2013 is Firoez projectcoördinator van Ongekend Bijzonder en  stelt hij het programma in Amsterdam samen.

Frank von Meijenfeldt

meer
Frank von Meijenfeldt studeerde Andragologie en is sinds 1999 werkzaam bij de stichting BMP. Als senior projectmedewerker en onderzoeker werkt Frank onder andere aan het toegankelijk maken van de interviews uit Ongekend Bijzonder. Frank verzorgt alle contacten met DANS (Data Archiving and Networked Services). Hij kent alle slimme technieken zodat via transcripties, ondertiteling en streaming de interviews van Ongekend Bijzonder ontsloten kunnen worden.

Gerben Kroese

meer
Gerben Kroese is sinds 2010 als onderzoeker/ projectmedewerker werkzaam bij BMP. Hij studeerde Culturele Antropologie. Na zijn studie deed hij langdurig onderzoek in vijf gevangenissen naar de motieven en keuzes van overvallers. Gerben bekijkt en analyseert de interviews van Ongekend Bijzonder en stelt aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld vrijheid of de eerste kennismaking met Nederland) compilaties van interessante uitspraken uit interviews samen. Op basis van zijn onderzoek kan Ongekend Bijzonder conclusies aan het interviewproject proberen te verbinden.  

Lone von Meyenfeldt

meer
Lone von Meyenfeldt is sinds mei 2011 in dienst van BMP. Zij studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder bij economisch onderzoeksbureau APE en bij de inspectie SZW. Voor het project Ongekend Bijzonder werkt Lone nauw samen met veldwerkers en partners aan activiteiten en producties in met name Amsterdam en Utrecht. Dat collega Frank bijna dezelfde achternaam heeft is een samenspel van verre verwantschap en toeval.

Dilek Karaağaçli

meer

Dilek Karaağaçli werkt sinds 2010 bij Stichting BMP. Voor Ongekend Bijzonder werkt Dilek in Rotterdam en Den Haag samen met de veldwerkers en partnerorganisaties aan de activiteiten en producties voor het Ongekend Bijzonder festival.

Stasja van Droffelaar

meer
Stasja is sinds 2015 inhoudelijk secretaris van Ongekend Bijzonder, wat betekent dat zij de verbindende schakel is tussen de verschillende niveaus waarop het project zich afspeelt. Ze is betrokken bij de stuurgroep bijeenkomsten en schrijft voor het project, maar werkt ook met veel plezier mee aan de analyse van de interviews. Stasja studeerde culturele antropologie & ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef voor tijdschrift en online platform OneWorld, zet zich in voor verduurzaming en diversiteit via onder andere Fawaka Nederland en fotografeert vrij en in opdracht.  

Farid Kabiri

meer
Farid studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij is veldwerker bij Ongekend Bijzonder en hij werkt op het kantoor van BMP. In het jaar 2000 vluchtte Farid samen met zijn gezin uit Afghanistan.

Michel Langendijk

meer
Sinds eind 2015 is Michel coördinator communicatie. Eerder werkte hij onder andere bij Het Nieuwe Instituut en Mediamatic. Hij werkt aan de nieuwe website en visuele uitstraling en de promotie van het culturele festival van Ongekend Bijzonder. Hij is aanspreekpunt voor collega’s en partners voor alles dat met externe communicatie te maken heeft.  

Soraya Khushi Pasha

meer
Soraya zit momenteel in het laatste jaar van de Reinwardt Academie, afstudeerrichting Cultureel Erfgoed. Sinds 1 februari doet ze een communicatie stage bij Ongekend Bijzonder. Soraya werkt aan een communicatieplan voor alle activiteiten in Amsterdam en zal zich verder onder andere richten op online communicatie en inzet van middelen.