Beroemd dichter in de Perzische literatuur

Afghaanse dichteres die zelden sliep

Homaira Nakhat Dastgirzada overleden

Homaira Nakhat Dastgirzada was lid van de Ongekend Bijzonder stuurgroep Utrecht

 

De Volkskrant schreef 28 september 2020 een in memoriam: Homaira Nakhat Dastgirzada (1960-2020), beroemd dichter in de Perzische literatuur

 

 

Juan Heinsohn Huala – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Lieve familie en vrienden, ik kreeg deze week een koninklijke onderscheiding, ik ben benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor mijn gedane vrijwilligerswerk in verschillende culturele en maatschappelijke organisatie. Ik deel graag deze waardering met iedereen die samen met mij, sinds 1979, betrokken is geweest in het bedenken, organiseren en uitvoeren van projecten.

Ik geloof in de kracht van kunst en cultuur, van de rechten van de mens, vrijheid en solidariteit, en ik hoop jullie te blijven ontmoeten in de komende uitdagingen. Deze wereld moet en kan menselijk en solidair.

Met dank aan Julia Snikkers.

 

Juan Heinsohn Huala

Rotterdam 24 april 2020.

Haimanot Belay – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

Dear family and friends, Yesterday I received a royal honor to my great surprise, I was appointed Knight in the Order Orange-Nassau, in recognition of my volunteering for society and for my work as a key person and associate of communities . Since my arrival in the Netherlands. I have been involved in supporting professionals and fellow citizens with organizing and executing projects. I believe in the power of people wherever you come from and whatever language you speak, it is always possible to help each other just at this time we need each other more than ever. I hope to celebrate this special occasion and thank everyone as soon as possible.
Finally, I wish you good health, love and strength in this strange time.🙏🙏🙏

 

Sincerely, 🌷🌷

 

Haimanot Belay, Leidschendam April 25, 2020.

Gran Peña Chilena (Chili Festival 2016)

De wederopbouw van Rotterdam
Met de culturele manifestatie ‘Rotterdam Viert de Stad’ herdenkt Rotterdam 75 jaar van de wederopbouw van de stad na de tweede wereldoorlog. De Chileense gemeenschap in Rotterdam bouwt al 43 jaar lang mee. Met de Gran Peña Chilena van 28 mei vieren de Chilenen, eerste en tweede generatie, hun culturele achtergrond en hun betrokkenheid met de stad, met dankbaarheid voor de opvang van toen en met onmiskenbare solidariteit met het lot van de vluchtelingen van nu.

programma Gran Peña Chilena
Het programma van de Gran Peña 2016 bestaat uit optredens van o.a. de muziek van Duo Anakena, Trio por un Pelo, Grupo Yupanki y Saonda! Poëzie voordrachten van Lisa Heinsohn Huala en Ricardo Cuadros Mercado. En volksdans presentaties van Tierra Chilena Holanda en het Folkloristisch Ballet Newen Copihue, met ook workshop momenten voor wie graag mee wil dansen!

Bijzonder in het programma van dit jaar is het optreden van de oprichters van Conjunto Amankay, Patricio Wang, Winanda van Vliet en Ricardo Mendeville. We vieren in 2016 40 jaar bestaan van hun muziekproject.

 

Gran Peña Chilena 2015

 

De Prijs Comunidad 2016
Tijdens de Gran Peña Chilena wordt door de Comunidad de Prijs Comunidad 2016 uitgereikt aan drie vooraanstaande leden van de Chileense gemeenschap in Nederland als dank voor hun betrokkenheid, doorzettingsvermogen en solidariteit.

Unknown Voices, New Lessons

Doel van Unknown voices, new lessons is de uitkomsten van het project Ongekend Bijzonder bespreken en hieruit lessen voor de toekomst trekken. Dit symposium is een samenwerking van Stichting BMP met Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (IISG) en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut. Een uitgebreid verslag staat hier.

 

Twee hoofdthema’s:
1) De betekenis van de 248 oral history interviews met (voormalige) vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedschrijving en beleidsontwikkeling
2) Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van materiaal in samenwerking met archieven, musea, culturele instellingen en vluchtelingen

 

In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Corinne Squire van het Centre for Narrative Research van de East Londen University, Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Wayne Modest, hoofd Research Centre for Material Culture, Leiden.

In de middag zijn er workshops over o.a. toekomstige oral history projecten, hypothesen van Ongekend Bijzonder, beleidsopgaven en meer. Deelnemers worden uitgedaagd hun denkkracht in te zetten aan de hand van concrete vragen. Inleiders uit de ochtend fungeren als juryleden. Actiepunten uit de workshops worden aan het einde van de dag gepresenteerd.

In totaal is plaats voor 150 deelnemers. Het symposium is inmiddels uitverkocht.

 

Programma

Dagvoorzitter Saskia Moerbeek

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening en Welkom
10.10 uur De verwachtingen van deze dag door Saskia Moerbeek, directeur
stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) en dagvoorzitter
10.15 uur Start ochtendprogramma o.l.v. prof. Selma Leydesdorff, Oral history and Culture, dep. of History, European studies and religious studies of the University of Amsterdam
THEMA 1: De betekenis van de oral history interviews
A: De oral history methode en de betekenis van de verzamelde levensverhalen van vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedenis.
Sprekers:
Prof. Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
Prof. Corinne Squire, co-director of the Centre of Narrative Research of the University of East London.

Corinne Squire at Ongekend Bijzonder symposium

Keynote Corinne Squire bij Ongekend Bijzonder symposium

 

B: De inhoud van de Ongekend Bijzonder interviews en mogelijkheden tot verder onderzoek.
Sprekers:
Firoez Azarhoosh, Coördinator Ongekend Bijzonder / stichting BMP
Prof. Leo Lucassen, Directeur onderzoek van International Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).
Korte vragen naar aanleiding van Thema 1
11.15 uur Pauze met korte films, muziek en verhalen uit Ongekend Bijzonder
THEMA 2: Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van de levensverhalen
A: Oral history materiaal: duurzaam en toegankelijk? De (toekomstige) rol van archieven.
Sprekers:
Drs. Jantje Steenhuis, Stadsarchivaris Gemeente Rotterdam
Dr. Arjan van Hessen, Taal- en Spraaktechnoloog bij Telecats, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht

Jantje Steenhuis

Keynote Jantje Steenhuis van Stadsarchief Rotterdam

 

B: De presentatie van oral history materiaal, co-creatie and culturele participatie.
Sprekers:
Saskia Moerbeek, Directeur Stichting BMP / Ongekend Bijzonder
Wayne Modest, Head of the Centre for Research for Material CultureWayne Modest keynote bij Ongekend Bijzonder
Korte discussie naar aanleiding van thema 1 en 2
13:00 uur Lunch in Atrium, Oudezijds Achterburgwal 237
14:00 uur Workshops (diverse locaties) -> zie onder voor beschrijving thema’s
16:30 uur Pauze en verzamelen in Trippenhuis
17.00 uur Plenaire afsluiting met presentatie actiepunten voor de toekomst aan minister Jet Bussemaker (via skype)
17:30 uur Einde symposium met afsluitende Borrel (in het Bushuis, Kloveniersburgwal 40)


Voorbereidend materiaal
De deelnemers krijgen ongeveer een week van te voren het volgende materiaal in het Nederlands en Engels toegestuurd:

  • Het volledige programma met een locatiekaartje. Download Programma
  • Een factsheet met de opzet en de werkwijze van het project. Facstheet Ongekend Bijzonder
  • Een inhoudelijke notitie over de hoofdvraag van het project Wat is de bijdrage van vluchtelingen? Gebaseerd op een eerste analyse van circa 60 interviews. Artikel Bijdrage van vluchtelingen
  • Het laatste voortgangsbericht van het project met een overzicht van presentaties en producten die in het kader van het project zijn gemaakt (alleen Nederlands). Download voortgangsrapport 5
  • Een lijst van de 150 deelnemers werd uitgereikt tijdens het symposium)

Inhoud van de zes workshops

  • Iedere workshop begint met een filmpje met interviewfragmenten, hypotheses, of producties uit het project.
  • Inzet is dat de deelnemers ideeën en voorstellen voor de toekomst bedenken, waarop de juryleden reageren.
  • Iedere workshop komt met drie actie punten naar de plenaire afsluiting. Actiepunten zijn gericht op organisaties/instituten van de deelnemers zelf, of op andere actoren.
  • De locaties van de workshops zijn het Trippenhuis en de nabijgelegen Oudemanhuispoort en Universiteitstheater.
  • Bij de aanmelding kunt u als bezoeker uw voorkeur voor een workshop aangeven.
Workshop 1: Out of the box: Toekomstige oral history projecten (Engels)
Locatie: Trippenhuis
Gespreksleiding: Laura Boerhout, promovendus aan de Amsterdamse school voor  Heritage, Memory Studies and Material Culture (AHM)
Jury: – Barbara Henkes, Universitair docent van de sectie Moderne Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen
– Corinne Squire (keynote speaker)
Interessant voor: Iedereen met belangstelling voor oral history, mensen met een bijzondere geschiedenis, project initiators en anderen

Laura Boerhout en Barbara Henkes

Laura Boerhout (UVA) en Barbara Henkes (RUG)

Workshop 2: De inhoud van de Ongekend Bijzonder interviews en mogelijkheden tot verder onderzoek
Locatie: Trippenhuis
Gespreksleiding: Nadia Bouras, docent bij Instituut voor Geschiedenis, Universiteit van Leiden
Jury: – Prof.Dr.Rinus Penninx, UVA
– Firoez Azrahoosh
Interessant voor: Onderzoekers, geïnterviewden, interviewers, beleidsmakers, projectontwikkelaars en anderen

workshop-2 Ongekend Bijzonder

Workshop 3: Oral history materiaal: Duurzaam en toegankelijk? Workshop powered by DANS
Locatie: Oudemanhuispoort
Gespreksleiding: Frank von Meijenfeldt, senior projectmedewerker/onderzoeker stichting BMP
Jury: – Drs. Jantje Steenhuis, keynote speaker
– Dr. Arjan van Hessen, keynote speaker
Interessant voor: Archivarissen, oral historici, ict-specialisten

Arjan van Hessen workshop 3 Ongekend Bijzonder

Arjan van Hessen presenteert resultaten workshop


Rinus Penninx

Mardjan Seighali

Mardjan Seighali over workshop 6

Inesa

Jurylid Inesa Jasarevic over workshop 5

Workshop 4: De presentatie van oral history materiaal, co-creatie and culturele participatie (Engels)
Locatie: Universiteitstheater
Gespreksleiding:  Mila Ernst (Cultuurgoed)
Jury: – Saskia Moerbeek, keynote speaker
– Wayne Modest, keynote speaker
Interessant voor: Conservatoren, curatoren, mensen uit de culturele en creatieve sector

Wayne Modest Ongekend Bijzonder

Workshop 5: Open up: Ontwikkeling van educatieve programma’s over/door vluchtelingen
Locatie: Oudemanhuispoort
Gespreksleiding: Alejadra Peña, veldwerker Ongekend Bijzonder en theaterdocent
Jury: – Gert-Jan van Rijn, conservator Museon
– Inesa jasarevic, Veldwerker Ongekend Bijzonder en projectmedewerker Anne Frank Stichting
Interessant voor: Iedereen mensen die zich bezighouden met tentoonstellingen, onderwijs, volwassenen educatie, jongerenwerk, inburgeringscursussen e.d.
Workshop 6: Relevante beleidsadviezen en handelingsperspectieven voor organisaties en beleidsmakers
Locatie: Universiteitstheater
Gespreksleiding:  Rick de Jong, Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)
Jury: – Mardjan Seighali, directeur UAF stichting voor vluchtelingenstudenten
– Lieke Tesingh, Wethouder voor Vernieuwing Sociaal Domein, Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs in Amsterdam Oost.
Interessant voor: Beleidsmakers van overheden en maatschappelijke en culturele organisatiesworkshop-6 Ongekend Bijzonder

 

 

Selma Leijdesdorff

Selma Leijdesdorff van het Huizinga Instituut, en mede-organisator van het symposium, en Saskia Moerbeek van Stichting BMP

locatiekaartje-incl-lunch

Krant, web en radio over Achterlaten en opnieuw beginnen

De afgelopen weken verschenen diverse korte en langere artikelen en interviews over de publicatie Achterlaten en opnieuw beginnen van Elias van der Plicht, zowel op radio, het web als in de krant. Zoals een interview met de auteur in het Nederlands Dagblad (Lees artikel als pdf) en met Annemiek Schrijver in het radio 5 programma Zin in Weekend (luister vanaf minuut 34.15).

Eerder verscheen bij de VPRO een boekentip van Maarten van Bracht  ‘korte, toegankelijk geschreven verzameling levensverhalen van vluchtelingen‘, schreef Elsbeth Etty in NRC ‘meedeinen op golven van de tijd’ en John Janssen van Galen een stuk in Parool (geen online link beschikbaar). In november stond het boek bij Quest prijst boeken en in Sociologie Magazine. In Historiek verscheen een voorpublicatie van het boek en Mixerguide, een nieuwe site voor ondernemende mensen, lichtte Elias uit.

Beluister hier het interview met Elias toen hij te gast was bij het Radioprogramma NH Lunchroom.

https://soundcloud.com/nh-lunchroom-88-9-93-9-fm/elias-van-der-plicht-achterlaten-en-opnieuw-beginnen

Programmaboekje Ongekend Bijzonder Festival Rotterdam

Persbericht: Ongekend Bijzonder Festival op Grotekerkplein

3-dagen over kracht, creativiteit en talent van vluchtelingen

Het Grotekerkplein staat van 17 t/m 19 juni 2016 in het teken van het Ongekend Bijzonder Festival. Een gratis muziek-, theater- en kunstfestival voor alle Rotterdammers, uitgaande van de kracht, creativiteit en talenten van vluchtelingen. Even geen zware kost over opvang en asiel, maar een groot feest over kansen, trots en ontmoeting. 

Het landelijke interviewproject Ongekend Bijzonder verzamelde de levensverhalen van voormalige vluchtelingen. De verhalen vormen de basis voor tientallen artistieke producties die de afgelopen twee maanden in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag te zien waren. Het Ongekend Bijzonder Festival in Rotterdam, dat georganiseerd wordt door het plaatselijke Ongekend Bijzonder team vormt de spetterende afsluiter van dit spektakel.

In de levensverhalen van Ongekend Bijzonder komt naar voren hoezeer vluchtelingen zich met de stad Rotterdam identificeren. De wederopbouw van de stad raakt aan de wederopbouw van hun leven. Ze hebben als nieuwkomers de stad mee zien bouwen. Daarmee is Rotterdam meer dan andere steden, hùn stad.

De afgelopen maanden hebben groepen oude en nieuwe vluchtelingen, in samenwerking met organisaties als het RO theater en Music Generations, gewerkt aan eigen muziek-, dans- en theatervoorstellingen. Ook hebben ze tal van workshops voorbereid waarin co-creatie centraal staat. Samen met gerenommeerde bands als Ntjam Rosie & Artvark, Tentiempiés, Mala Vita en Carlama Orkestar maken zij het Ongekend Bijzonder festival tot een bruisend evenement dat lucht en ruimte schept. Kijk voor het programma op www.ongekendbijzonder.nl/festival

Muziek
Dagelijks treden vier of vijf bands op. Op vrijdag bijvoorbeeld de zangeres Ntjam Rosie & saxofoonkwartet Artvark met de voorstelling Homelands en een optreden van Music Generations met vluchtelingentalenten. Zaterdag is het feest met de energieke cumbia band Los Paja Brava, met Mela Vita en de legendarische Chileense band Amankay. Zondag zijn de bruisende Tentiempiés en de balkantonen van Carlama Orkestar aan de beurt. Verder o.a. Misa & Sendi (Balkan), Dar al Mouzika (Nederlands en Syrisch) en Team Tresor (Congolees).

Theater en poëzie
De voorstelling van Syrische vluchtelingen Talent op de Vlucht trekt in heel Nederland volle zalen. Op vrijdagavond is deze voorstelling op het Grotekerkplein te zien. En op vrijdag en zaterdag speelt het RO theater samen met voormalige vluchtelingen de korte voorstelling De wonderlijke lotgevallen van Benaw Bezimen. Verder dragen 21 dichters uit 11 verschillende landen gedichten voor, afgewisseld met muziek uit o.a. Chili, Eritrea en Irak.

Dans 
Tijdens de optredens kan er op het plein gedanst worden. Op zondagmiddag treden in samenwerking met de Danssalon Eritrese, Chileense en Balkan dansgroepen op zoals Newen Copihue, Tamo Daleko en BiHRO en wordt het publiek uitgenodigd mee te doen.

Kunst en workshops voor kinderen
In gebouw de Heuvel is doorlopend Anders Kijken te zien, een tentoonstelling van acht kunstenaars uit o.a. Irak, Chili en Syrië (al vanaf 12 juni geopend). Ook zijn daar doorlopend films en documentaires te zien. Buiten op het Grotekerkplein werkt de Schildersbrigade, samen met bezoekers, aan een nieuwe kunstwerk op grote schermen. En voor kinderen zijn er op zaterdag en zondagmiddag kinderkunst workshops.

Huiskamer van Rosh
Los van de muziek, de gezellige drukte, het feest staat midden op het festivalterrein ook nog een plek van rust en verstilling. De mobiele studio van Syrisch Rotterdamse filmer Rosh Abdelfatah heeft de vorm van een huiskamer. Terwijl hij werkt aan ‘de film van zijn leven’ gaat hij met bezoekers in gesprek. Hoe zou jouw levensfilm er uit zien?

Nog meer Ongekend Bijzonder in Rotterdam
Op basis van de levensverhalen van vluchtelingen organiseert Ongekend Bijzonder, naast dit festival, verder nog de foto expo De Wederopbouw van mijn leven in de Bibliotheek Rotterdam (t/m 10 juni) en de tentoonstelling VerRotterdamst (t/m 2 oktober). De levensverhalen zijn eerder deze maand opgenomen in de collectie van Stadsarchief Rotterdam, en zijn zo een blijvend onderdeel van het collectieve geheugen van de stad.

 

————————— einde bericht ———————-

Voor meer informatie over het interviewproject, het festival of hi res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Michel Langendijk van Ongekend Bijzonder op 020-428 27 28 of 06 40963010 en via ongekendbijzonder@stichtingbmp.nl
Kijk voor informatie en interviewfragementen o.a. over Rotterdam op ongekendbijzonder.nl

Foto: Los Paja Brava (een van de bands die optreedt en waarvan het beeld is gekozen als campagnebeeld voor het Ongekend Bijzonder Festival.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA