Topics

Geef je inburgeringscursussen of wil je bijvoorbeeld meer weten over vluchtelingen uit één land?
Wil je verhalen bekijken over thema’s als identiteit, liefde, inburgering, binding met de stad of AZC?
Hier zie je compilatiefilmpjes die daarbij kunnen ondersteunen.