Team

Ongekend Bijzonder is een project van Stichting BMP in Amsterdam. Het projectteam werkt vanuit Amsterdam samen met een team van 24 veldwerkers / interviewers en coördinatoren in de vier grote steden.

 

 

Saskia Moerbeek

 

Firoez Azarhoosh

 

Frank von Meijenfeldt

Frank von Meijenfeldt studeerde Andragologie en is sinds 1999 werkzaam bij de stichting BMP. Als senior projectmedewerker en onderzoeker werkt Frank onder andere aan het toegankelijk maken van de interviews uit Ongekend Bijzonder. Frank verzorgt alle contacten met DANS (Data Archiving and Networked Services). Hij kent alle slimme technieken zodat via transcripties, ondertiteling en streaming de interviews van Ongekend Bijzonder ontsloten kunnen worden.

 

Gerben Kroese

Gerben Kroese was van 2010 – 2016 als onderzoeker/ projectmedewerker werkzaam bij BMP. Hij studeerde Culturele Antropologie. Na zijn studie deed hij langdurig onderzoek in vijf gevangenissen naar de motieven en keuzes van overvallers. Gerben bekijkt en analyseert de interviews van Ongekend Bijzonder en stelt aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld vrijheid of de eerste kennismaking met Nederland) compilaties van interessante uitspraken uit interviews samen. Op basis van zijn onderzoek kan Ongekend Bijzonder conclusies aan het interviewproject proberen te verbinden.

 

Lone von Meyenfeldt

Lone von Meyenfeldt is sinds mei 2011 in dienst van BMP. Zij studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder bij economisch onderzoeksbureau APE en bij de inspectie SZW. Voor het project Ongekend Bijzonder werkt Lone nauw samen met veldwerkers en partners aan activiteiten en producties in met name Amsterdam en Utrecht. Dat collega Frank bijna dezelfde achternaam heeft is een samenspel van verre verwantschap en toeval.

 

Dilek Karaağaçli

Dilek Karaağaçli (MA) studeerde Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van Europese migratiegeschiedenis, beleid en vluchtelingenrechten. Dilek werkt sinds 2010 bij Stichting BMP. Van 2013 tot 2017 coördineerde zij voor het oral history project Ongekend Bijzonder de stedelijke stuurgroepen en de artistieke producties in samenwerking verschillende culturele- en erfgoed instellingen in Den Haag en Rotterdam. Daarnaast lobbyt ze om het oral history project naar Europees niveau te tillen.

 

Stasja van Droffelaar

Stasja was van 2015 – 2017 inhoudelijk secretaris van Ongekend Bijzonder, wat betekent dat zij de verbindende schakel is tussen de verschillende niveaus waarop het project zich afspeelt. Ze is betrokken bij de stuurgroep bijeenkomsten en schrijft voor het project, maar werkt ook met veel plezier mee aan de analyse van de interviews. Stasja studeerde culturele antropologie & ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef voor tijdschrift en online platform OneWorld, zet zich in voor verduurzaming en diversiteit via onder andere Fawaka Nederland en fotografeert vrij en in opdracht.

 

Farid Kabiri

In het jaar 2000 vluchtte Farid samen met zijn gezin uit Afghanistan. Farid studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Hij is veldwerker bij Ongekend Bijzonder en hij werkte tot 2016 op het kantoor van BMP.

 

Michel Langendijk

Van 2015 tot de afronding van Ongekend Bijzonder in 2017 was Michel coördinator communicatie. Eerder werkte hij onder andere bij Het Nieuwe Instituut en Mediamatic. Hij ontwikkelde de festival website en de oral history website en een nieuwe visuele uitstraling van het project. Hij verzorgde de PR, pers, social media en de marketing communicatie van Ongekend Bijzonder. Hij is aanspreekpunt voor collega’s en partners voor alles dat met externe communicatie te maken heeft.

 

Soraya Khushi Pasha

Soraya studeerde aan de Reinwardt Academie, afstudeerrichting Cultureel Erfgoed. In 2015 deed ze een communicatie stage bij Ongekend Bijzonder. Soraya werkt aan een communicatieplan voor alle activiteiten in Amsterdam en richtte zich verder onder andere richten op online communicatie en inzet van middelen.

 

Maya al-Homsi