Fragment: AZC is één grote ontdekkingsreis

Deze geïnterviewde heeft goede herinneringen aan haar verblijf in het asielzoekerscentrum. Ze vluchtte met haar familie uit Somalie en het AZC was een speeltuin met nieuwe ervaringen, nieuwe mensen en nieuwe belevenissen. Ze was toen zeven. Voor haar moeder was het heel anders en zij maakte het AZC heel anders mee.