Terugblikken op het festival; de smaakmatrix en de memorystick

Ongekend Bijzonder smaakmatrix
In dit vijfde voortgangsverslag (januari – juni 2016) blikken we terug op het festival en wat volgens ons de betekenis daarvan is geweest.

 

Zijn we er in geslaagd de verhalen over te brengen naar een breed publiek? Hoe kwam de gewenste co-creatie in de uitvoering tot stand? Om deze vragen te beantwoorden kijken we eerst naar een totaal overzicht van de publiekspresentaties, ingedeeld naar mate van verwevenheid met het interviewmateriaal en mate van co-creatie. Kijk vooral ook naar de Ongekend Bijzonder Smaakmatrix. Daarna lichten we voor elke stad een aantal van de producties nader uit, waarbij we ingaan op de gedachten die er aan ten grondslag lagen, het maakproces en het verloop van de uitvoering.

 

Het verslag is online te lezen