Qu’en dites-vous (Cris d’alarme) van Bashi Cikuru

Gedicht van Bashi Cikuru, veldwerker van Ongenkend Bijzonder, over stoppen met zwijgen. Geschreven in het Frans en vertaald naar het Nederlands.

 

Qu’en dites-vous (Cris d’alarme)
Juste comme tout le monde a une vie
Aussi petite qu’elle soit à ses yeux
Chacun a une histoire, propre à lui
Chacun a une histoire à raconter
Une histoire qui parle de lui
Une histoire qui parle de son expérience
Une histoire qui lui appartient
Une historie qui le singularise du monde autour de soi.
C’est votre histoire, si vous n’en parlez pas
Qu’est-ce que vous allez en faire?
Êtes-vous prêt de la voir s’éteindre
Comme le soleil à l’approche de la pluie
Comme du vent qui balaie nos villes
La tempête qui nous bouscule,
la peur qui nous pousse à aller se cacher
Oubliant que le soleil verra le jour le lendemain
Qu’en dites-vous?
Faites tomber votre masque
Parlez, parlez, parlez
Ne laissez pas cette histoire mourir au fond de vous
Ne laissez pas cette histoire vous démolir en silence
C’est votre chef- d’œuvre, partagez-la
Accordez-la la valeur qu’elle mérite
Le monde vous tend ses oreilles
Il est temps d’ouvrir votre cœur
Parlez, parlez, parlez à haute voix
N’hésitez-pas, même pas pour une seconde
Ne succombez pas à la tentation forte de se taire
A la tentation d’être observateur de son propre histoire
Qu’en dites-vous?
Parlez, Parlez, Parlez

 
Wat zegt u ervan? (Een Alarmkreet)

 
Precies zoals iedereen een leven heeft
Hoe klein dat ook mag zijn in zijn ogen
Iedereen heeft een verhaal, hem eigen
Iedereen heeft een verhaal te vertellen
Een verhaal dat spreekt over hemzelf
Een verhaal dat spreekt over zijn ervaringen
Een verhaal dat hem toebehoort
Een verhaal dat hem onderscheidt van de wereld om hem heen
Het is uw verhaal, als u er niet over praat
Wat gaat u eraan doen?
Bent u klaar om het te zien uitdoven
Zoals het zonlicht bij het naderen van de regen
zoals de wind die door onze steden raast
De storm die ons omver werpt
De angst die ons ertoe aanzet ons te verstoppen
Vergetend dat de zon morgen weer opkomt
Wat zegt u ervan?
Laat uw masker vallen!
Praat, praat, praat
Laat dit verhaal niet sterven binnenin u
Laat dit verhaal u niet kapot maken in stilte
Het is uw meesterwerk, deel het
Ken het de waarde toe die het verdient
De wereld reikt u haar luisterend oor aan
Het is tijd om uw hart te openen
Praat, praat, praat met luide stem
Aarzel niet, zelfs niet 1 seconde
Geef niet toe aan de sterke verleiding te zwijgen
Aan de verleiding de waarnemer te zijn van uw eigen verhaal
Wat zegt u ervan?
Praat, Praat, Praat

 
Bashi Cikuru