In september symposium 2016 over Ongekend Bijzonder

[English text below]

symposium Ongekend BijzonderOp vrijdag 23 september 2016 organiseert stichting BMP het symposium Unknown Voices, new lesssons in samenwerking met het IISG en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut. Locatie is het Trippenhuis op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Doel van Unknown voices, new lessons is de uitkomsten van het project Ongekend Bijzonder bespreken en hieruit lessen voor de toekomst trekken.

 

In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Corinne Squire van het Centre for Narrative Research van de East Londen University, Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit,  Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, mw. Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief Rotterdam en Wayne Modest, Hoofd Research Centre for Material Culture, Leiden.

 

In de middag zijn er workshops over o.a. toekomstige oral history projecten, hypothesen van Ongekend Bijzonder, beleidsopgaven en meer. Deelnemers worden uitgedaagd hun denkkracht in te zetten aan de hand van concrete vragen. Inleiders uit de ochtend fungeren als juryleden. Actiepunten uit de workshops worden aan het einde van de dag gepresenteerd.

Meer informatie over het programma en inschrijven via de symposium pagina.

 


Symposium: Unknown Voices, New Lessons

This symposium is a collaboration between the Foundation for the Promotion of Social Participation (BMP), the Dutch Centre for the History of Migrants (IISG), and the Oral History Study Group at the Huizinga Institute.

The aim of Unknown Voices, New Lessons is to discuss the findings of the project Extraordinarily Special (Ongekend Bijzonder) and draw lessons for the future.

 

The morning features a plenary programme chaired by Selma Leydesdorff, Professor of Oral History and Culture at the University of Amsterdam. Speakers include Corinne Squire, Centre for Narrative Research, East London University, Halleh Ghorashi, Professor of Diversity and Integration, VU University Amsterdam, Leo Lucassen, Director of Research at the International Institute for Social History, Jantje Steenhuis, Director of Rotterdam City Archives and Wayne Modest, Head of Research Centre for Material Culture, Leiden.

The afternoon includes workshops devoted to future oral history projects, hypotheses of Extraordinarily Special, policy challenges and more. Participants are invited to deploy their powers of thought on the basis of concrete questions. Speakers from the morning session will act as jury members. Action points from the workshops will be presented at the end of the day.

 

You will find the full programme and more background information on our Conference page