Chili

Op 11 september 1973 pleegden militairen onder leiding van generaal Augusto Pinochet een staatsgreep. De socialistische president Salvador Allende werd gedood. Tot 1990 bleef Chili een militaire dictatuur. Er werd gemoord, gemarteld en politieke tegenstanders ‘verdwenen’ plotseling van de ene op de andere dag. Voor wie politiek links georiënteerd was, werd het bijzonder gevaarlijk in Chili. Direct na de staatsgreep nodigde Nederland in oktober 1973 ruim driehonderd vluchtelingen uit, waarvan ongeveer tweehonderd Chilenen en daarnaast Argentijnen, Bolivianen en Uruguayanen die in Chili woonden. In de jaren daarna kwamen in totaal meer dan 2000 vluchtelingen naar Nederland. In tegenstelling tot vluchtelingengroepen die later kwamen, werden de Chilenen warm onthaald. Er ontstond een brede solidariteitsbeweging die Chilenen in Chili en in Nederland hielp.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973. Het dramatische verloop van de staatsgreep, waarbij de democratisch gekozen sociaaldemocratische president Allende door de militaire junta aan de kant werd gezet, werd door de Nederlanders via de televisie gevolgd. Linkse studenten vluchtten de bergen in en werden later door Nederlandse paters naar de Nederlandse ambassade geloodst. Premier Den Uyl nodigde 150 vluchtelingen uit om naar Nederland te komen.

 

Eenmaal in Nederland hielden veel van hen lezingen in het hele land. Ze volgden geen lessen Nederlands, maar gaven Spaans aan Nederlandse vrouwen. Ze hoopten spoedig naar Chili te kunnen terugkeren, en toen dat niet lukte hadden ze het gevoel hun strijdmakkers in de steek te hebben gelaten. Andere vluchtelingen kwamen niet op uitnodiging, maar via allerlei omwegen op eigen gelegenheid. De Chileense vluchtelingen zagen hun verblijf in Nederland, zoals dat gold voor veel andere vluchtelingen, als tijdelijk. De Chileense vluchtelingen werden centraal opgevangen. In de opvangcentra heerste grote verdeeldheid tussen groepen Chilenen met verschillende achtergrond. Van de ruim tweeduizend vluchtelingen keerde na verloop van tijd ruim de helft terug naar hun land.

 

Bron: www.vijfeeuwenmigratie.nl/land/Chili