Identiteit

Ooit ben je gevlucht uit een je geboorteland. Misschien als baby, misschien als puber, misschien als veertigjarige. Je verleden in dat land maakt deel van je uit, maar natuurlijk ook je leven hier in Nederland. Wat maakt jou dat? Met wie identificeer je jezelf? Misschien voel je je een echte Rotterdammer, maar dan één met Bosnische roots. Of zie je jezelf eerder als een Vietnamese Nederlander, als wereldburger of als feminist? Er zijn veel verschillende manieren waarop je, al dan niet afhankelijk van de context en andere factoren in je leven, je identiteit vormgeeft. En als je kinderen hebt die in tegenstelling tot jezelf juist hier geboren en getogen zijn, wat maakt hen dat? Hieronder vind je interviewfragmenten over identiteit.