Irak

In de jaren zeventig kwam Saddam Hoessein aan de macht in Irak. Vanaf begin jaren tachtig kwamen de eerste vluchtelingen uit Irak naar Nederland, overwegend Koerden. Na de Tweede Golfoorlog ontstond in Irak een chaotische, voor veel burgers gevaarlijke, situatie waarin etnische en religieuze tegenstellingen de boventoon voerden. Vanaf 1992 nam het aantal asielverzoeken van Irakezen in Nederland sterk toe. In totaal ging het in dat decennium om een kleine 40.000 mensen. Tussen 2002 en 2008 was opnieuw sprake van een piek.