Iran

 

In januari 1979 vluchtte de pro-westerse sjah Mohammad Reza Pahlavi uit Iran. In de maanden daarvoor was een revolutie uitgebroken die bekend kwam te staan als de Iraanse Revolutie. Geestelijk leider ayatollah Ruhollah Khomeini, die uit zijn ballingschap in Frankrijk terugkeerde, riep de Islamitische Republiek uit.

Langzamerhand veranderde Iran van een min of meer seculiere in een islamitische dictatuur. Een eerste stroom Iraanse vluchtelingen was het gevolg. Ondertussen vochten Iran en Irak tussen 1980 en 1988 een oorlog uit.

 

De grootste instroom van Iraanse vluchtelingen deed zich voor in de eerste helft van de jaren negentig. Daarna liep het aantal terug. Rond het jaar 2000 steeg het aantal asielaanvragen weer licht, waarna de komst van Iraniërs steeds minder om asielredenen, maar vaker vanwege gezinsmigratie of studie plaatsvond. In 2016 vroegen in de eerste helft van het jaar 581 Iraniërs asiel aan in Nederland.

 

Zie ook: het boek Achterlaten en opnieuw beginnen van Elias van der Plicht, de site van Vluchtelingenwerk en de site vijfeeuwenmigratie .