Unknown Voices, New Lessons

Doel van Unknown voices, new lessons is de uitkomsten van het project Ongekend Bijzonder bespreken en hieruit lessen voor de toekomst trekken. Dit symposium is een samenwerking van Stichting BMP met Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (IISG) en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut. Een uitgebreid verslag staat hier.

 

Twee hoofdthema’s:
1) De betekenis van de 248 oral history interviews met (voormalige) vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedschrijving en beleidsontwikkeling
2) Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van materiaal in samenwerking met archieven, musea, culturele instellingen en vluchtelingen

 

In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Corinne Squire van het Centre for Narrative Research van de East Londen University, Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Wayne Modest, hoofd Research Centre for Material Culture, Leiden.

In de middag zijn er workshops over o.a. toekomstige oral history projecten, hypothesen van Ongekend Bijzonder, beleidsopgaven en meer. Deelnemers worden uitgedaagd hun denkkracht in te zetten aan de hand van concrete vragen. Inleiders uit de ochtend fungeren als juryleden. Actiepunten uit de workshops worden aan het einde van de dag gepresenteerd.

In totaal is plaats voor 150 deelnemers. Het symposium is inmiddels uitverkocht.

 

Programma

Dagvoorzitter Saskia Moerbeek

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Opening en Welkom
10.10 uur De verwachtingen van deze dag door Saskia Moerbeek, directeur
stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) en dagvoorzitter
10.15 uur Start ochtendprogramma o.l.v. prof. Selma Leydesdorff, Oral history and Culture, dep. of History, European studies and religious studies of the University of Amsterdam
THEMA 1: De betekenis van de oral history interviews
A: De oral history methode en de betekenis van de verzamelde levensverhalen van vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedenis.
Sprekers:
Prof. Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
Prof. Corinne Squire, co-director of the Centre of Narrative Research of the University of East London.

Corinne Squire at Ongekend Bijzonder symposium

Keynote Corinne Squire bij Ongekend Bijzonder symposium

 

B: De inhoud van de Ongekend Bijzonder interviews en mogelijkheden tot verder onderzoek.
Sprekers:
Firoez Azarhoosh, Coördinator Ongekend Bijzonder / stichting BMP
Prof. Leo Lucassen, Directeur onderzoek van International Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).
Korte vragen naar aanleiding van Thema 1
11.15 uur Pauze met korte films, muziek en verhalen uit Ongekend Bijzonder
THEMA 2: Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van de levensverhalen
A: Oral history materiaal: duurzaam en toegankelijk? De (toekomstige) rol van archieven.
Sprekers:
Drs. Jantje Steenhuis, Stadsarchivaris Gemeente Rotterdam
Dr. Arjan van Hessen, Taal- en Spraaktechnoloog bij Telecats, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht

Jantje Steenhuis

Keynote Jantje Steenhuis van Stadsarchief Rotterdam

 

B: De presentatie van oral history materiaal, co-creatie and culturele participatie.
Sprekers:
Saskia Moerbeek, Directeur Stichting BMP / Ongekend Bijzonder
Wayne Modest, Head of the Centre for Research for Material CultureWayne Modest keynote bij Ongekend Bijzonder
Korte discussie naar aanleiding van thema 1 en 2
13:00 uur Lunch in Atrium, Oudezijds Achterburgwal 237
14:00 uur Workshops (diverse locaties) -> zie onder voor beschrijving thema’s
16:30 uur Pauze en verzamelen in Trippenhuis
17.00 uur Plenaire afsluiting met presentatie actiepunten voor de toekomst aan minister Jet Bussemaker (via skype)
17:30 uur Einde symposium met afsluitende Borrel (in het Bushuis, Kloveniersburgwal 40)


Voorbereidend materiaal
De deelnemers krijgen ongeveer een week van te voren het volgende materiaal in het Nederlands en Engels toegestuurd:

  • Het volledige programma met een locatiekaartje. Download Programma
  • Een factsheet met de opzet en de werkwijze van het project. Facstheet Ongekend Bijzonder
  • Een inhoudelijke notitie over de hoofdvraag van het project Wat is de bijdrage van vluchtelingen? Gebaseerd op een eerste analyse van circa 60 interviews. Artikel Bijdrage van vluchtelingen
  • Het laatste voortgangsbericht van het project met een overzicht van presentaties en producten die in het kader van het project zijn gemaakt (alleen Nederlands). Download voortgangsrapport 5
  • Een lijst van de 150 deelnemers werd uitgereikt tijdens het symposium)

Inhoud van de zes workshops

  • Iedere workshop begint met een filmpje met interviewfragmenten, hypotheses, of producties uit het project.
  • Inzet is dat de deelnemers ideeën en voorstellen voor de toekomst bedenken, waarop de juryleden reageren.
  • Iedere workshop komt met drie actie punten naar de plenaire afsluiting. Actiepunten zijn gericht op organisaties/instituten van de deelnemers zelf, of op andere actoren.
  • De locaties van de workshops zijn het Trippenhuis en de nabijgelegen Oudemanhuispoort en Universiteitstheater.
  • Bij de aanmelding kunt u als bezoeker uw voorkeur voor een workshop aangeven.
Workshop 1: Out of the box: Toekomstige oral history projecten (Engels)
Locatie: Trippenhuis
Gespreksleiding: Laura Boerhout, promovendus aan de Amsterdamse school voor  Heritage, Memory Studies and Material Culture (AHM)
Jury: – Barbara Henkes, Universitair docent van de sectie Moderne Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen
– Corinne Squire (keynote speaker)
Interessant voor: Iedereen met belangstelling voor oral history, mensen met een bijzondere geschiedenis, project initiators en anderen

Laura Boerhout en Barbara Henkes

Laura Boerhout (UVA) en Barbara Henkes (RUG)

Workshop 2: De inhoud van de Ongekend Bijzonder interviews en mogelijkheden tot verder onderzoek
Locatie: Trippenhuis
Gespreksleiding: Nadia Bouras, docent bij Instituut voor Geschiedenis, Universiteit van Leiden
Jury: – Prof.Dr.Rinus Penninx, UVA
– Firoez Azrahoosh
Interessant voor: Onderzoekers, geïnterviewden, interviewers, beleidsmakers, projectontwikkelaars en anderen

workshop-2 Ongekend Bijzonder

Workshop 3: Oral history materiaal: Duurzaam en toegankelijk? Workshop powered by DANS
Locatie: Oudemanhuispoort
Gespreksleiding: Frank von Meijenfeldt, senior projectmedewerker/onderzoeker stichting BMP
Jury: – Drs. Jantje Steenhuis, keynote speaker
– Dr. Arjan van Hessen, keynote speaker
Interessant voor: Archivarissen, oral historici, ict-specialisten

Arjan van Hessen workshop 3 Ongekend Bijzonder

Arjan van Hessen presenteert resultaten workshop


Rinus Penninx

Mardjan Seighali

Mardjan Seighali over workshop 6

Inesa

Jurylid Inesa Jasarevic over workshop 5

Workshop 4: De presentatie van oral history materiaal, co-creatie and culturele participatie (Engels)
Locatie: Universiteitstheater
Gespreksleiding:  Mila Ernst (Cultuurgoed)
Jury: – Saskia Moerbeek, keynote speaker
– Wayne Modest, keynote speaker
Interessant voor: Conservatoren, curatoren, mensen uit de culturele en creatieve sector

Wayne Modest Ongekend Bijzonder

Workshop 5: Open up: Ontwikkeling van educatieve programma’s over/door vluchtelingen
Locatie: Oudemanhuispoort
Gespreksleiding: Alejadra Peña, veldwerker Ongekend Bijzonder en theaterdocent
Jury: – Gert-Jan van Rijn, conservator Museon
– Inesa jasarevic, Veldwerker Ongekend Bijzonder en projectmedewerker Anne Frank Stichting
Interessant voor: Iedereen mensen die zich bezighouden met tentoonstellingen, onderwijs, volwassenen educatie, jongerenwerk, inburgeringscursussen e.d.
Workshop 6: Relevante beleidsadviezen en handelingsperspectieven voor organisaties en beleidsmakers
Locatie: Universiteitstheater
Gespreksleiding:  Rick de Jong, Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)
Jury: – Mardjan Seighali, directeur UAF stichting voor vluchtelingenstudenten
– Lieke Tesingh, Wethouder voor Vernieuwing Sociaal Domein, Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs in Amsterdam Oost.
Interessant voor: Beleidsmakers van overheden en maatschappelijke en culturele organisatiesworkshop-6 Ongekend Bijzonder

 

 

Selma Leijdesdorff

Selma Leijdesdorff van het Huizinga Instituut, en mede-organisator van het symposium, en Saskia Moerbeek van Stichting BMP

locatiekaartje-incl-lunch