Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad, start vanaf 1 oktober 2013

Na een lange voorbereidingstijd is het zover. We kunnen starten met het project Ongekend Bijzonder.

 

Doel van dit driejarig project is: Het verzamelen, archiveren, voor een breed publiek toegankelijk maken en op creatieve wijze en kunstzinnige wijze presenteren van de levensverhalen van vluchtelingen, met speciale aandacht voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vier grote steden.

 

In het eerste jaar van het project worden twintig jonge tweetalige veldwerkers opgeleid die in de vier grote steden 200 individuele verhalen van vluchtelingen verzamelen en vier tot zes proeftrajecten per stad opzetten waarin geëxperimenteerd wordt met het maken van korte presentaties van individuele en gemeenschappelijke verhalen door middel van film, theater, beeldende kunst, opera, fotografie e.d. Het verzameld materiaal (verhalen en presentaties) komt ter beschikking van de gemeentearchieven, musea en andere partners die aan het project meewerken. Zij maken de verhalen samen met de veldwerkers en stichting BMP toegankelijk voor het publiek en organiseren in samenwerking met de vluchtelingengroepen in hun eigen ruimtes en op andere locaties kwalitatief hoogstaande publiekspresentaties.