Achterlaten en opnieuw beginnen

Achterlaten & opnieuw beginnen. Vluchtelingen in Nederland, toen en nu (september 2016) is geschreven door Elias van der Plicht in opdracht van Ongekend Bijzonder/Stichting BMP. Uitgeverij Prometheus geeft het boek uit.

 

De actuele vluchtelingencrisis houdt de gemoederen in Nederland sterk bezig. Het lijkt of we met een heel nieuw verschijnsel te maken hebben, maar klopt dat ook? Al vanaf de zestiende eeuw hebben zich talloze vluchtelingengroepen in Nederland gevestigd. Van de Zuidelijke Nederlanders die vanuit het huidige België voor de Spaanse bezetter wegvluchtten, tot de Syriërs vier eeuwen later.

Achterlaten en opnieuw beginnen biedt een bijzondere kijk op  vluchtelingen. De geschiedenis van groepen uitgewekenen en de persoonlijke levensverhalen van vluchtelingen uit het verre verleden en van asielzoekers uit de laatste decennia laten zien hoe het nieuwkomers in Nederland is vergaan. We lezen over vrijdenkers, handelaren en dichters, maar ook over schuinsmarcheerders en oplichters. Allemaal kwamen ze kansen en obstakels tegen en leverden ze ieder op hun eigen manier een bijdrage aan de samenleving van toen en nu. Dit vlot geschreven en rijkgeïllustreerde boek laat ons een kant zien van het vluchtelingenvraagstuk die maar weinig aan bod komt: hoe mensen die alles achter zich moeten laten een nieuw bestaan moeten opbouwen.

 

Elias van der Plicht baseerde het boek op onderzoek op materiaal dat in verschillende landelijke en plaatselijke archieven, en in de literatuur, over vluchtelingen voorhanden is. Hij voerde het onderzoek uit tussen maart 2014 en begin 2016. Naast persoonlijke levensverhalen uit een ver verleden gebruikt hij een selectie van 20 oral history interviews uit het project Ongekend Bijzonder.

 

Boekpresentatie

Op 22 september 2016 werd het boek gepresenteerd in de Brakke Grond in Amsterdam. Elias van der Plicht hield een korte presentatie over het boek. Journalist en tv-programmamaker Ad van Liempt neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Columnist Ferdows Kazemi en de Ud speler Monir Goran, die beiden met hun levensverhaal in het boek staan, reageren met de spoken column ‘Ik ben wat jij van me maakt’ en muziek op de publicatie.