Persoonlijk voorwerp: de Kartini-Prijs

Haimanot vluchtte in 1994 vanuit Ethiopië naar Nederland. Haar levensverhaal is onderdeel van het oral history project Ongekend Bijzonder, ook was zij als veldwerker en interviewer bij het project betrokken.  Dit persoonlijke voorwerp leende Haimanot uit voor de tentoonstelling Ik neem je mee in het Centraal Museum.

Haimanot Belay kreeg in 2012 de Haagse Kartini prijs; een oorkonde en een cheque van 2500 Euro. Zij kreeg de prijs voor haar bijdrage aan de emancipatie van vrouwen, door het geven van voorlichting en het organiseren van interculturele activiteiten. Later werkte ze als voorlichter bij de GG&GD en als veldwerker van Ongekend Bijzonder in Utrecht. Haimanot is mede oprichter van Stichting Gobez! Ze bereikt moeilijk toegankelijke doelgroepen door mensen op straat, op de markt en in restaurants aan te spreken. In haar werk maakt ze talloze taboeonderwerpen, zoals borstkanker, aids, vrouwenbesnijdenis en huiselijk geweld, bespreekbaar binnen de Ethiopische gemeenschap.